Szkoła Podstawowa w Rymaniu

 

 
 .: menu


Strona główna

Historia
Nauczyciele
Wydarzenia
Dokumenty
Ogłoszenia
Uczeń
Rodzice
Pedagog
Kalendarz
Samorząd Uczniowski
Biblioteka
Rekrutacja
Galeria
Nasze osiągnięcia
Publikacje nauczycieli
Linki
Przyjaciele szkoły
Programy
Zamówienia publiczne
Projekty Unijne
Projekt edukacyjny

Media

 

 .: Patron

Tadeusz Kościuszko

 

 .: Kontakt

Adres:
ZSP Rymań, ul.Szkolna 2, 78-125 Rymań
tel./fax:
094 35 83 220,
e-mail:
rymangm@interia.pl

 
 .: Uczeń

| Informacje | Osobowość

Informacje

Sprawdzian / Egzamin

1. Najważniejsze informacje na temat sprawdzianu przeprowadzanego w klasie szóstej szkoły podstawowej.
Sprawdzian ma charakter:
- powszechny (zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim),
- obowiązkowy (jeżeli ktoś nie przystąpi do sprawdzianu, będzie musiał powtórzyć szóstą klasę),
- ponadprzedmiotowy (bada umiejętności z języka polskiego, matematyki, przyrody, historii i tzw. ścieżek międzyprzedmiotowych),
- zęwnętrzny (uczniowie piszą w swoich szkołach; zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE).
Poprzez zadania zamieszczone w arkuszach sprawdzianu bada się poziom opanowania umiejętności określonych w Standardach wymagań egzaminacyjnych będących podstawą przeprowadzenia sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej.

Sprawdzian nie wykracza poza treści zawarte w Podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Podczas sprawdzianu jest oceniany poziom opanowania umiejętności ujętych w pięć obszarów standardów wymagań egzaminacyjnych:
I. Czytanie.
II. Pisanie.
III. Rozumowanie.
IV. Korzystanie z informacji.
V. Wykorzystywanie wiedzy w praktyce.

Odbywa się w kwietniu.
Trwa 60 minut.
Maksymalnie można uzyskać 40 punktów.

2. Egzamin gimnazjalny jest:
. powszechny
zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim,
. obowiązkowy
przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
(jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę),
. zewnętrzny
pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE,


Egzamin gimnazjalny sprawdza stopień opanowania umiejętności i wiadomości istotnych dla przedmiotów humanistycznych, matematyczno - przyrodniczych oraz dla języka obcego nowożytnego (nauczanego w szkole jako obowiązkowy).


KOCIOŁ

W Gimnazjum od lat wydawana jest gazetka szkolna "Kocioł". Jest to okazjonalnik - inspiracją do każdego numeru są jakieś szczególne wydarzenia, okazje, święta. Redaktorami gazetki są uczniowie działający pod opieką p.Wiesławy Zięby (dawniej p. Ireny Justyńskiej).

Zespół redakcyjny: Uczniowie Gimnazjum
Opiekun: p. Wiesława Zięba
Druk: p. Marek Oleksiewicz

Osobowość Gimnazjum

Począwszy od roku szkolnego 1999/2000 spośród wszystkich uczniów gimnazjum wybierana jest osoba, która wyróżnia się nie tylko wynikami w nauce, ale także pracowitością, odpowiedzialnością, aktywnością czy kulturą osobistą. Osoba ta otrzymuje statuetkę i tytuł Osobowości Gimnazjum.

Osobowość roku szkolnego 1999/2000
Magdalena Zięba - klasa III a
Osobowość roku szkolnego 2000/2001
Paulina Ruzik - klasa II c
Osobowość roku szkolnego 2001/2002
Małgorzata Mażewska - klasa III b
Osobowość roku szkolnego 2002/2003
Aneta Kaźmierska - klasa III a
Osobowość roku szkolnego 2003/2004
Jonasz Dworek - klasa III a
Osobowość roku szkolnego 2004/2005
Andrzej Mozol - klasa III a
Osobowość roku szkolnego 2005/2006
Natalia Derdziak - klasa III b
Osobowość roku szkolnego 2006/2007
Wojciech Sadowski
Osobowość roku szkolnego 2008/2009
Paulina Sadowska
Osobowość roku szkolnego 2009/2010
Arkadiusz Piecyk
Osobowość roku szkolnego 2010/2011
Mariusz Teper
Osobowość roku szkolnego 2011/2012
Firdez Mullarama
Osobowość roku szkolnego 2012/2013

 

 

 


(C) j.oleksiewicz 06 , design: WebMark