Szkoła Podstawowa w Rymaniu

 

 
 
 .: menu


Strona główna

Historia
Nauczyciele
Wydarzenia
Dokumenty
Ogłoszenia
Uczeń
Rodzice
Pedagog
Kalendarz
Samorząd Uczniowski
Biblioteka
Rekrutacja
Galeria
Nasze osiągnięcia
Publikacje nauczycieli
Linki
Przyjaciele szkoły
Programy
Zamówienia publiczne
Projekty Unijne
Projekt edukacyjny

Media

 

 .: Patron

Tadeusz Kościuszko

 

 .: Kontakt

Adres:
ZSP Rymań, ul.Szkolna 2, 78-125 Rymań
tel./fax:
094 35 83 220,
e-mail:
rymangm@interia.pl

 
 .: Rodzice :.

Rada Rodziców - rok szkolny 2016/2017

 

Prezydium Rady Rodziców:

  • P. Edyta Dąbrowska - przewodnicząca
  • P. Ewa Rawicz- Kujawska - z-ca przewodniczącej
  • P. Karolina Strzechmińska - członek
  • P. Iwona Czapla - członek
  • P. Anna Makarewicz - członek
  • P. Kamila Rylowska - członek

 

Komisja Rewizyjna:

  • P. Renata Radoń - przewodnicząca
  • P. Agnieszka Franas - z-ca przewodniczącej
  • P. Justyna Wiśniewska - członek

Regulamin Rady Rodziców

 

Plan Pracy
Rady Rodziców Zespołu Szkół Publicznych w Rymaniu
na rok szkolny 2016/2017

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

TERMIN

OSOBA

ODPOWIEDZIALNA

1. Organizacja pracy szkolnej

1 .Zorganizowanie 

ogólnego  zebrania

2 .Wybór trójek klasowych

3 .Wybór Rady Rodziców

wrzesień

 

wrzesień

wrzesień

Dyrektor Szkoły

 

Wychowawcy klas

Przewodnicząca RR, Dyrektor Szkoły

2.Nowelizacja Regulaminu Komitetu

Rodzicielskiego

1 .Zorganizowanie   

spotkania Rady Rodziców

2 .Opracowanie planu pracy

3 .Opracowanie planu  finansowego

październik

 

październik

Dyrektor Szkoły,

Przewodnicząca Rady Rodziców

3.Współpraca

z Radą Pedagogiczną

1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej

2 .Opiniowanie planu wychowawczego szkoły

3. Opiniowanie szkolnego  zestawu programów

4 .Przedstawienie Radzie   Rodziców uchwał Rady   Pedagogicznej

5. Pomoc w organizowaniu  imprez szkolnych i  klasowych

wg harmonogramu

wrzesień

maj

 

 

cały rok

wg kalendarza

Dyrektor Szkoły

 

Dyrektor Szkoły

Dyrektor Szkoły

 

Dyrektor Szkoły

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

4.Udział Rady Rodziców w organizowaniu imprez szkolnych

1 .Rozpoczęcie roku 

szkolnego

2. Nadanie imienia Gimnazjum

3 .Dzień Edukacji   Narodowej

4 .Wigilia

5 .Choinka Noworoczna

6 .Święto Szkoły - Patron

7 .Dzień Dziecka

8 .Zakończenie roku 

szkolnego 

wrzesień

 

marzec

październik

 

grudzień

 styczeń

czerwiec

czerwiec

Dyrektor Szkoły

 

Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców

Przewodnicząca Rady Rodziców

Trójka klasowa

Trójka klasowa

Trójka klasowa

Trójka klasowa, RR

Przewodnicząca Rady Rodziców

5.Pozyskiwanie

sponsorów

1. Składanie ofert

do różnych firm oraz pozyskiwanie prywatnych sponsorów

 

cały rok

Rada Rodziców, Przewodnicząca Rady Rodziców

6.Promocja szkoły

1. Pomoc w organizacji festynów

2. Organizacja balu charytatywnego

cały rok

styczeń 2010

 

Przew. Rady Rodziców

Rada Rodziców

Przew. Rady Rodzców

7.Pomoc przy organizacji uroczystości i wycieczek szkolnych

Wg harmonogramu wycieczek

cały rok

Rada Rodziców

8.Pomoc przy organizacji dyżurów uczniowskich

Trójki klasowe

 

 

 


(C) j.oleksiewicz 06 , design: WebMark