Szkoła Podstawowa w Rymaniu

 

 
 
 .: menu


Strona główna

Historia
Nauczyciele
Wydarzenia
Dokumenty
Ogłoszenia
Uczeń
Rodzice
Pedagog
Kalendarz
Samorząd Uczniowski
Biblioteka
Rekrutacja
Galeria
Nasze osiągnięcia
Publikacje nauczycieli
Linki
Przyjaciele szkoły
Programy
Zamówienia publiczne
Projekty Unijne
Projekt edukacyjny

Media

 

 .: Patron

Tadeusz Kościuszko

 

 .: Kontakt

Adres:
ZSP Rymań, ul.Szkolna 2, 78-125 Rymań
tel./fax:
094 35 83 220,
e-mail:
rymangm@interia.pl

 
 .: Programy / Akcje

Program „Książki naszych marzeń” w naszej bibliotece szkolnej.

 

W grudniu 2015 roku, w ramach programu rządowego Ministerstwa Edukacji Narodowej,      w którym wzięło udział ponad 10.000 szkół, dokonaliśmy zakupu 88 tytułów książek dla szkolnej biblioteki.

Od uczniów otrzymaliśmy propozycje „książek naszych marzeń”, które chcieliby przeczytać. Na podstawie tych propozycji dokonano zakupu w ramach przyznanej szkole kwoty. Zakupiono 88 tytułów, w tym 10 lektur szkolnych, których zbyt małą dostępność zgłosili uczniowie. Czytelnictwo znacząco wzrosło, książki te są chętnie czytane, a niektóre z nich przechodzą z rąk do rąk, co jest potwierdzeniem, że program „Książki naszych marzeń” jest przedsięwzięciem udanym i spełnia swoją rolę w naszej szkole.


Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł "

Sprawozdanie z działań zaplanowanych w ramach Programu ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł" w Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu 

W dniach 03.06. 2013r. - 07.06.2013r. w Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu zorganizowany został ,,Tydzień Bezpieczeństwa" pod hasłem ogólnopolskiego programu ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł". Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjum mieli okazję uczestniczyć w wielu ciekawych przedsięwzięciach.

03.06.2013 r.

W poniedziałek w szkole zorganizowano Dzień Dziecka, będący w naszej szkole dniem sportu. Uczniowie wzięli udział w sportowych konkurencjach i otrzymali liczne nagrody. Dzień Dziecka połączony został w tym roku z Dniem Zdrowej Kanapki, Dzięki paniom z Rady Rodziców przy Zespole Szkół Publicznych w Rymaniu uczniowie mogli skosztować pysznych, przepełnionych zdrowiem kanapek.

Obchody Dnia Dziecka o godzinie 8:00 rozpoczęliśmy pochodem przedstawicieli wszystkich klas ulicami Rymania z transparentami nawołującymi do poszanowania piękna, które tkwi w każdym człowieku. Prace uczniów wskazywały na poszanowanie ludzkiego życia, tolerancji wobec ras i wyznań oraz niepełnosprawności. Uczniowie dumnie prezentowali swoje dzieła.

04.06.2013 r.

Wtorek był w naszej szkole dniem szczególnym, ponieważ uczniowie wraz z wychowawcami od wielu tygodni przygotowywali się do udziału w konkursie - przeglądzie małych form teatralnych - pod hasłem: ,,My przeciw alkoholowi i narkotykom!" Konkurs został zorganizowany przez pedagoga szkolnego we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymaniu. Uczniowie wszystkich klas zaprezentowali swoje minispektakle, które wniosły z pewnością mnóstwo pozytywnych emocji w ich doświadczenia. Zaprezentowane spektakle to między innymi:

 • ,,Od kieliszka się zaczyna" - przedstawienie klasy IV A
 • ,,Czerwony Kapturek" - przedstawienie klasy IV B
 • ,,Kopciuch" - przedstawienie klasy VA
 • ,,Po drugiej stronie" - przedstawienie klasy V B
 • ,,Czerwony Kapturek II" - przedstawienie klasy VI A
 • ,,Nie nałogom" - przedstawienie klasy VI B
 • ,,Żyjmy w trzeźwości" - przedstawienie klasy I A
 • ,,Konsekwencje nałogów" - przedstawienie klasy IB
 • ,,Czerwony Kapturek +" - przedstawienie klasy II B
 • ,,Jest na to sposób" - przedstawienie klasy III A
 • ,,Życie" - piosenka klasy III B

Przedstawienia zaprezentowane przez uczniów miały na celu nawoływanie do życia w trzeźwości oraz wskazywać na konsekwencje zdrowotne i emocjonalne wynikające z używania alkoholu i środków psychoaktywnych.

05.06.2013 r.

W środę na szkolnym korytarzu zaprezentowane zostały prace plastyczne wykonane przez uczniów szkoły podstawowej, które wezmą udział w konkursie ,,Na tropie piękna". W środę w szkole zorganizowano także alarm ewakuacyjny.

06.06.2013 r.

W czwartek w naszej szkole gościliśmy aktorów Teatru ,,Kurtyna" z Krakowa, którzy przedstawili uczniom szkoły podstawowej oraz gimnazjum spektakle p.t.: ,,Internetowa pułapka" oraz ,,,Niebezpieczna gra". Przedstawienie dla szkoły podstawowej wskazywało na niebezpieczeństwa czyhające na dzieci oraz młodzież w internecie. Była to opowieść o chłopcu, który ufając osobie po drugiej stronie ekranu, udał się na spotkanie z nią. Osoba ta okazała się oszustem, wykorzystującym naiwność dzieci. Przedstawienie na celu miało uświadomienie dzieciom w jaki sposób uniknąć takich sytuacji i jak postępować w przypadku ich wystąpienia. Po przedstawieniu aktorzy poprowadzili pogadankę, podczas której rozmawiali z uczniami o ich doświadczeniach związanych z internetem oraz wskazali w jaki sposób korzystać z internetu bezpiecznie i jak postępować w wyniku zaistnienia niebezpiecznych sytuacji. Przedstawienie dla uczniów gimnazjum ,,Niebezpieczna gra" opowiadało historię chłopca, który zaufał nieznajomemu i zażył środek psychoaktywny, który doprowadził go do utraty zdrowia. Po zakończeniu przedstawienia aktorzy również poprowadzili prelekcję dla uczniów, która bogata była w przeróżne historie młodych ludzi, których życie uległo nieodwracalnym zmianom w wyniku zażywania narkotyków i dopalaczy.

07.06.2013 r.

W piątek uczniowie klas szkoły podstawowej wypełniali ulotki konkursowe w ramach programu - ,,Mały odkrywca". Uczniowie gimnazjum wypełniali ulotki dotyczące postrzegania przez nich piękna - ,,Piękno budzi nadzieję". Ulotki dostarczyły uczniom okazję do wspaniałej zabawy.

Tydzień Bezpieczeństwa w naszej szkole organizowany jest co roku w naszej szkole. Organizacja jednak Tygodnia Bezpieczeństwa pod hasłem ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł" dostarczyła dzieciom wiele atrakcji, okazji do przemyśleń i wyciągnięcia konstruktywnych wniosków. Uczniowie zaangażowali się w działania zaplanowane w harmonogramie oraz uczestniczyli w sposób aktywny we wszystkich przedsięwzięciach.


Program "AKTYWNE DZIECI"

Program był realizowany w ZSP Rymań w listopadzie i grudniu 2008 r.

Najważniejszym celem programu "Aktywne dzieci" było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 6-10 lat poprzez wzmocnienie funkcji wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz wdrożenie programów edukacyjnych służących zwiększeniu efektywności kształcenia i wychowania.

Zakładane cele i rezultaty zostały osiągnięte. Program stworzył dzieciom klas 0-III warunki sprzyjające rozwojowi zainteresowań i umożliwił zaspokojenie potrzeby aktywnego spędzania wolnego czasu. Uczniowie z odległych miejscowości naszej gminy mogli uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, co nie było możliwe wcześniej ze względu na barierę finansową i organizacyjną dojazdów.

Dzięki pozyskanym funduszom udało się zorganizować szereg nowych działań dla dzieci oraz doposażyć placówki w atrakcyjne pomoce, które jeszcze długo będą służyć społecznościom szkolnym.

Zajęcia sportowe w hali łączyły ruch i zabawę, przez co cieszyły się olbrzymią popularnością wśród uczniów. Koło przyrodnicze rozwijało zainteresowania najbliższym środowiskiem i kształtowało świadomość i postawy proekologiczne. W sali informatycznej uczniowie poznali między innymi zasady korzystania z zasobów Internetu. Zajęcia taneczne, muzyczne, plastyczne rozwijały ekspresję twórczą i pozwalały doskonalić umiejętności oraz współdziałać w grupie, a efekty pracy dzieci można było podziwiać w trakcie lokalnych uroczystości i imprez. Pewności siebie i odwagi życiowej dodawała praca w zespołach wyrównawczych, logopedycznych i terapeutycznych,

gdzie uczniowie poprzez różnorodne ćwiczenia rozwijali sprawność analizatorów oraz funkcje manualne, dzięki czemu niwelowano deficyty rozwojowe, nabywali umiejętności socjalizacyjne. Wzrost sprawności posługiwania się językiem angielskim szlifowano, wykorzystując prezentacje multimedialne i filmy animowane. Na długo w pamięci dzieci zostaną wycieczki do kina, teatru galerii i muzeum, gdyż u wielu uczniów były to pierwsze kontakty z instytucjami kultury. Trwałym efektem zajęć na basenie jest umiejętność pływania, którą nabyła znaczna grupa uczestników

Program "Aktywne dzieci" umożliwił zrealizowanie wielu zadań, które wcześniej były niemożliwe. Dzięki uzyskanym środkom uczestnicy programu zdobyli nowe doświadczenia i umiejętności, a szkoły wzbogaciły swoją bazę dydaktyczną. Dowodzi to, że pozyskane środki przysłużyły się dobru uczniów, szkoły, a ponadto ujawniły olbrzymi potencjał możliwości kadry pedagogicznej.

 

 

 


(C) j.oleksiewicz 06 , design: WebMark