Szkoła Podstawowa w Rymaniu

 

   
 
 .: menu


Strona główna

Historia
Nauczyciele
Wydarzenia
Dokumenty
Ogłoszenia
Uczeń
Rodzice
Pedagog
Kalendarz
Samorząd Uczniowski
Biblioteka
Rekrutacja
Galeria
Nasze osiągnięcia
Publikacje nauczycieli
Linki
Przyjaciele szkoły
Programy
Zamówienia publiczne
Projekty Unijne
Projekt edukacyjny

Media

 

 .: Patron

Tadeusz Kościuszko

 

 .: Kontakt

Adres:
ZSP Rymań, ul.Szkolna 2, 78-125 Rymań
tel./fax:
094 35 83 220,
e-mail:
rymangm@interia.pl

 
 .: Samorząd Uczniowski SP Rymań :.

Aktualności | Akcje | Konkursy

Aktualności:

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Opiekunowie samorządu:

p. Agnieszka Orzechowska, p. Stanisław Terlecki

Działania Samorządu Uczniowskiego w I półroczu roku szkolnego 2015/2016:


****************

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego

ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W RYMANIU

w roku szkolnym 2016/2017

 

L.P.

ZADANIE

FORMY REALIZACJI

TERMIN

OSOBY BIORĄCE UDZIAŁ

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

WRZESIEŃ

1.

Inauguracja roku szk. 2015/16

-poczty sztandarowe, dekoracja hali, pasowanie uczniów I kl. gimnazjum

1 IX 2016

SU

Opiekunowie SU

2.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok 2015/2016

-opracowanie planu pracy

Do 21 IX 2016r.

Samorząd Uczniowski,

Opiekunowie SU,
Samorząd Uczniowski,
Przewodniczący klas

3.

Zorganizowanie konkursu „SUPER KLASA”

-opracowanie zasad regulaminu

IX

Wszystkie klasy

Samorząd Uczniowski,
Opiekunowie SU

4.

Akcja „SPRZĄTANIE ŚWIATA”

-działania informacyjno-propagandowe,
-sprzątanie terenów wg ustaleń z dyrekcją

15-20 IX

Wszyscy uczniowie

Samorząd Uczniowski,
Opiekunowie SU

P A Ź D Z I E R N I K

5.

 

 

 

 

6.

Dzień Edukacji Narodowej.

-życzenia dla nauczycieli,
-przygotowanie rymowanek o wylosowanych nauczycielach,
-włączenie się w przygoto-wanie uroczystego apelu
z okazji DEN
I KON. – strój galowy,
II KON. – rymowanka
Spotkanie z byłymi absolwentami szkoły

14 X

 

 

 

 

27.X

Wszyscy uczniowie

 

 

 

 

Uczniowie Gimnazjum

Samorząd Uczniowski,
Opiekunowie SU

 

 

 

Samorząd Uczniowski ,
Opiekunowie SU

LISTOPAD

7.

Akcja „GÓRA GROSZA”.

-zbiórka monet w klasach
III KON. – największa ilość zebranych monet,
IV KON. – największa wartość zebranych monet

XI - XII

Wszystkie klasy

Samorząd Uczniowski,
Opiekunowie SU

8.

Święto Niepodległości Polski.

-włączenie się
w przygotowanie uroczystego apelu,
V KON. – strój galowy
VI KON. – kotyliony

XI

Wszyscy uczniowie

Samorząd Uczniowski,
Opiekunowie SU

9.

Akcja „zmienne obuwie”

Dbanie o higienę, czystość szkoły
VII KON-zmienne obuwie

 

21-22 XI

Wszyscy uczniowie

Samorząd Uczniowski,
Opiekunowie SU

10.

 

 

11.

Andrzejki.

 

 

Akcja charytatywna we współpracy z biblioteką gminną

-dyskoteka andrzejkowa połączona z wróżbami

 

Zbiórka słodkości do paczek świątecznych

30 XI

 

 

Do 30 IX

Wszyscy uczniowie

 

 

Wszyscy uczniowie

Samorząd Uczniowski,
Opiekunowie SU,
Wychowawcy

 

Samorząd Uczniowski, Opiekunowie SU

G R U D Z I E Ń

12.

Mikołajki.

-wręczenie upominków (losowanie prezentów dla klas)

6 XII

Wszyscy uczniowie

Samorząd Uczniowski,
Opiekunowie SU

13

Święta Bożego Narodzenia.

 

 

 

-włączenie się w świąteczne jasełka,
-ubieranie szkolnej choinki,
VIII KON. –pomysłowa  bombka choinkowa

XII

Wszystkie klasy

Samorząd Uczniowski,
Opiekunowie SU

S T Y C Z E Ń

14.

WOŚP

-wolontariat, gromadzenie gadżetów na aukcję

I

wszyscy

SU, wychowawcy

15.

Podsumowanie I semestru.

 

-apel podsumowujący naukę, zachowanie i frekwencję,
X KON. – najwyższa frek-wencja,
XI KON. –najwyższa śr. ocen,
XII KON. – najlepsze zach.

I

Wszystkie klasy

Samorząd Uczniowski,
Opiekunowie SU,
Wychowawcy klas

16.

17.

Karnawał Sportu .

Zima Oczami naszych uczniów

konkursy i gry sportowe.

Wykonanie zdjęć pokazujących piękno zimy
XIII KON. Najlepsze zdjęcia

I

Wszyscy uczniowie

Wszycy uczniowie

Samorząd Uczniowski,
Opiekunowie SU

L U T Y

18.

Walentynki.

-koncert życzeń,
-przygotowanie skrzynki życzeń,
-wybory Najsympatyczniej-szej Dziewczyny i Najsympa-tyczniejszego Chłopaka Szkoły

II

Wszyscy uczniowie

Samorząd Uczniowski,
Opiekunowie SU

M A R Z E C

16.

Święto Kobiet.

-akcja informacyjna,
-obchody święta w klasach wg inwencji uczniów

8 III

Wszyscy uczniowie

Samorząd Uczniowski,
Opiekunowie SU,
Wychowawcy klas

17.

Dzień Wiosny.

-przywitanie wiosny wiosen-nym pochodem ulicami Rymania,
-losowanie wiosennych haseł przez klasy
-przygotowanie transparen-tów o tematyce wiosennej,
-dzień przebierańców
Wg uznania uczniów

21 III

Wszystkie klasy

Samorząd Uczniowski,
Opiekunowie SU,
Wychowawcy klas

18.

Święto patrona szkoły

XIV KON.-strój galowy

III

Wszyscy uczniowie

SU , wychowawcy

19.

Wielkanoc

XV KON.-wielkanocna pisanka

III

Wszystkie klasy

SU, wychowawcy

K W I E C I E Ń

20.

,,Lepiej żartować, jak chorować’’- PRIMA APRILIS

Wg inwencji uczniów

IV

Wszystkie klasy

Samorząd Uczniowski
Opiekunowie SU

21.

Dzień Ziemi.

-akcja informacyjno-propagandowa
-hasła reklamowe na drzwiach klasopracowni

22 IV

Wszystkie klasy

Samorząd Uczniowski,
Opiekunowie klas

M A J

22.

Święto Konstytucji 3 Maja i Święto Flagi.

-dekoracje świąteczne szkoły
-przygotowanie flag przez klasy
XVI KON. – strój galowy,
XVII KON. – kotylion

 

V

Wszystkie klasy

Samorząd Uczniowski,
Opiekunowie SU

23.

Dzień Matki.

-akcja promocyjna,
-włączenie się w koncert życzeń

V

Wszyscy uczniowie

Samorząd Uczniowski,
Opiekunowie SU

C Z E R W I E C

24.

Dzień Dziecka – Dzień Sportu

-rozgrywki sportowe klasowe i indywidualne,
-zabawy i konkursy

VI

Wszyscy uczniowie

Samorząd Uczniowski,
Opiekunowie SU,
Wychowawcy,
Nauczyciele wych. fiz
Rada Rodziców

25.

Zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016.

-apel porządkowy,
XVIII KON. – najwyższa frek-wencja,
XIX KON. – najwyższa śr. ocen,
XX KON. – najlepsze zach.  XXI KON.-wpłaty na konto Rady Rodziców
-ogłoszenie wyników konkursu „SUPER KLASA”

VI

wszyscy

Opiekunowie SU

26.

KAMPANIA WYBORCZA DO SU- WYBORY NOWEGO ZARZĄDU

Prace związane z wyborami

do 15 IX

wszyscy

Opiekunowie SU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akcje

Spotkanie uczniów gimnazjum z absolwentami naszej szkoły

27.10.16 r. w szkole odbyło się spotkanie naszych uczniów z absolwentami szkoły: mgr ekonomii Katarzyną Okuń, mgr matematyki Mirosławem Terleckim, policjantem Szymonem Piotrowskim oraz operatorem kamery Mateuszem Ruzikiem. Wszyscy zaproszeni goście niezwykle barwnie opowiadali o swoich wspomnieniach szkolnych, ścieżce edukacyjnej jaką przeszli oraz mówili o swojej obecnej pracy zawodowej, podkreślając wielokrotnie, że jest dla nich  pasjonująca i satysfakcjonująca. Z opinii uczniów wiemy, że spotkanie było niezwykle motywujące i inspirujące. Nasi absolwenci przekonywali młodzież, że w życiu zawodowym mogą osiągnąć co tylko chcą, a nauka w rymańskiej szkole im to umożliwi.


Konkursy

Regulamin szkolnego konkursu

SUPER KLASA”

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

Organizator: Samorząd Uczniowski

CELE:

 • podniesienie stopnia zaangażowania uczniów w życie szkoły

 • mobilizowanie uczniów do systematycznego uczęszczania do szkoły, poprawy ocen, udziału w konkursach szkolnych,

 • promowanie dobrego zachowania.

 

UCZESTNICY:

Dwie grupy wiekowe:

 • uczniowie klas IV-VI SP

 • uczniowie klas I-III gimnazjum.

ZASADY:

 1. Frekwencja klasy za cały rok szkolny na zajęciach lekcyjnych (maksymalnie 100 pkt.), w tym:

 • 95%-100%-100pkt.

 • 90%-94%-90pkt.

 • 85%-89%-80pkt.

 • 80%-84%-70pkt.

2) Średnia ocen klasy za cały rok szkolny (maksymalnie 100pkt.), w tym:

 • średnia ocen klasy 3,5 i więcej-100pkt.

 • średnia ocen klasy 3-3,4-80pkt.

 • średnia ocen klasy 2,7-2,9-60pkt.

3) Ocenie będą podlegały konkursy ujęte w planie pracy Samorządu

Uczniowskiego.

Punktacja będzie liczona w następujący sposób:

 • I miejsce - 24 pkt.

 • II miejsce - 20 pkt

 • III miejsce - 16 pkt.

 • IV miejsce - 12pkt.

 • V miejsce - 8pkt.

 • VI miejsce - 4pkt.

 


(C) j.oleksiewicz 06 , design: WebMark