powrót do galerii | Powrót do strony głównej ZSP Rymań

Otwarcie Pracowni Bioróżnorodności

26 luty 2016 r. - otwarcie Pracowni Bioróżnorodności w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rymaniu. Pracownia została utworzona w ramach projektu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie Dorzecza Parsęty poprzez edukację dzieci i młodzieży”.
Celem realizacji projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.